top of page
rejection of the word of God

Marko 3:29 „ali onaj koji huli (sadašnje vrijeme) na Duha Svetoga nikada nema oproštenja, već je podložan vječnoj osudi „Ne kaže se da onaj koji je „pohulio“ (prošlo vrijeme) na Duha nikada nema oproštenja._cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ 

 

U jednom trenutku, svi smo hulili na Duha jer smo svi mrzeli Reč Božiju...sve dok nismo došli u veru i počeli da rastemo da volimo Reč Božju. Vidite li razliku? 

 

Čitaocu obratite pažnju

Onaj koji se aktivno i trenutno bavi neposlušnošću Riječi Božjoj, po navici, bez brige ili brige, bez ljubavi prema Riječi, nema oprost. Dakle, ako volite Reč Božju i imate želju da praktikujete Reč Božju, onda ne hulite ili prezirete Duha Božijeg...jer je Duh Božji taj koji je želja u našem srcu da ići za Njegovom Torom. Postoji razlika između trenutno nepokajanja i huljenja na Duha ili mržnje prema Riječi Božijoj....ta osoba nikada nema oproštenje....a onda osobe koja je hulila na Duha i pokajala se, i voli samo hodati u Njegovoj Tori kao što je naš Mesija učio i praktikovao... on je taj koji ima oprost.

 

Nemojte griješiti, Bog će vam dozvoliti da mu prkosite i ne poslušate ga. On će vam omogućiti da slijedite gomilu i tradiciju muškaraca. On će vam dozvoliti da griješite. Ali On takođe kaže da dolazi dan obračuna. Kako seješ, tako ćeš i požnjeti! “Stoga, onome ko zna činiti dobro, a ne čini, to je grijeh.” Jakovljeva 4:17

 

 

4Jer je nemoguće vratiti pokajanju one koji su nekada bili prosvijetljeni – one koji su iskusili nebeska dobra i bili dionici Duha Svetoga, 5koji su okusili dobrotu riječi Božje i snagu budućeg vijeka – 6i koji se onda okreću od Boga. Takve ljude je nemoguće vratiti pokajanju; odbacujući Sina Božjeg, oni ga sami još jednom pribijaju na križ i drže ga na javnoj sramoti Hebrejski 6:4 5Oni kojima dominira grešna priroda razmišljaju o grešnim stvarima, ali oni koji su pod kontrolom Duha Svetoga razmislite o stvarima koje se dopadaju Duhu. 6 Dakle, dopuštanje vašoj grešnoj prirodi da kontroliše vaš um vodi u smrt. Ali dopuštanje Duhu da kontroliše vaš um vodi životu i miru. 7Jer je grešna priroda uvijek neprijateljska prema Bogu. Nikada se nije pokoravala Božijim zakonima i nikada neće. 8Zato oni koji su još uvijek pod kontrolom svoje grešne prirode nikada ne mogu ugoditi Bogu. Rimljanima 8:7 Onaj koji pripada sluša i odgovara na Jehovine riječi. Ako ne slušate i ne odgovarate, to je zato što ne pripadate Jehovi." Jovan 8:47

Whatever you ask for in prayer believe that you have received it and it is yours
bottom of page