top of page
The only sin that is not forgiving is a rejection of the word of God.

Ne vježbajte griješiti

"Želite li vjerovati u ono što Biblija kaže

ili ono što su te naučili da piše?"

1

“Grijeh koji vodi u smrt je namjerno odbijanje vjerovanja u Ješuu Mesiju, slijediti Božje naredbe i voljeti svoju braću.”

 

Jedini grijeh koji ne oprašta je odbacivanje Božje riječi.

4Svako ko griješi čini i bezakonje; greh je bezakonje.5 Vi znajte da se pojavio da bi odnio grijehe, a u njemu nema grijeha.6br onaj koji prebiva u njemu nastavlja griješiti; niko ko nastavlja da griješi nije ga vidio niti poznavao.7 Malo djeco, neka vas niko ne zavara.Ko čini pravdu, pravedan je, kao što je i on pravedan. 8 Ko god griješi, od đavola je, jer đavo griješi od početka. Razlog zbog kojeg se Sin Božiji pojavio bio je da uništi djela đavola.9br onaj rođen od Boga čini praksu grijeha, jer Božje sjeme prebiva u njemu; i ne može nastaviti griješiti, jer je rođen od Boga. 10 By ovo je očigledno ko su deca Božja, a ko deca đavola: ko ne čini pravdu nije od Boga, niti je onaj koji ne voli brata svoga.

Volite jedni druge

11 Zaovo je poruka koju ste čuli od početka, da treba da volimo jedni druge.12 We  ne bi trebao biti kao Kajin, koji je bio od zloga i ubio svog brata. I zašto ga je ubio? Zato što su njegova vlastita djela bila zla, a njegova brata pravedna.13 Uradite ne čudite se braćo,c da vas svijet mrzi.14 Znamo da smo iz smrti prešli u život jer volimo braću. Ko ne voli, ostaje u smrti. 15 Svi ko mrzi svog brata je ubica, a vi znate da nijedan ubica nema vječni život koji prebiva u njemu.

16 Byovo znamo ljubav, da je on dao život svoj za nas, a mi treba da položimo svoje živote za braću.17Ali ako neko ima dobra svijeta i vidi svog brata u nevolji, a zatvori svoje srce pred njim, kako Božja ljubav ostaje u njemu? 18 Dječice, nemojmo voljeti riječju ili govorom nego djelima i istinom.

19 Byovo ćemo znati da smo od istine i uvjeriti svoje srce pred njim; 20jer kad god nas naše srce osuđuje, Bog je veći od našeg srca, i On sve zna.21 Ljubljeni, ako nas naše srce ne osuđuje, imamo povjerenje pred Boga; 22isve što tražimo dobijamo od njega jer čuvamo njegovo Da Hrista i ljubite jedni druge, kao što nam je zapovjedio. 24 Ko drži njegove zapovesti, ostaje u Bogu,  and Bog u njemu. I po tome znamo da on prebiva u nama, po Duhu kojeg nam je dao.

Slijedi popis stvari koje Biblija smatra odvratnim:

 • Nečiste stvari (Lev. 7:21)

 • Svako ko dotakne nešto nečisto — bilo ljudske nečistoće ili nečiste životinje ili bilo koje nečisto stvorenje koje se kreće po zemlji — a zatim pojede bilo šta od mesa prinose zajedništva koje pripada GOSPODU, mora biti istrijebljen iz svog naroda.'”

 • Običaji pagana (Lev 18:30)

 • “Sve ove odvratne radnje vrše ljudi zemlje u koju vas vodim, i tako je zemlja postala oskvrnjena.

 • Idoli (2 Chr. 15:8; 1. Pet. 4:3)

 • Grijesi ljudi (Ps. 14:1; 53:1)

 • Varanje (Mić. 6:10)

 • Izgubljene duše (Otkrivenje 21:8)

 • Ali što se tiče kukavica, nevjernika, odvratnih, kao i ubica, bludnika, čarobnjaka, idolopoklonika i svih lažova, njihov će udio biti u jezeru koje gori ognjem i sumporom, što je druga smrt.”

 • Čovek napred (perverzan; onaj koji skreće u stranu (Pro. 3:32; 11:20)

 • Ponosan pogled (Pro. 6:16-17)

 • Lažljivi jezik (Pro. 6:17; 12:22)

 • Ruke koje prolivaju nevinu krv ((Pro. 6:17)

 • Zlo spletkarsko srce (Pro. 6:18)

 • Stopala koja brzo griješe (Pro. 6:18)

 • Lažni svjedok koji govori laži (Pro. 6:19)

 • Sijač razdora (Pro. 6:19)

 • Zločinstvo (Pro. 8:7)

 • Lažna vaga ili vaga (Pro. 11:1)

 • Žrtve zlih (Pro. 15:8; 21:27)

 • Put zlih (Pro. 15:9)

 • Misli zlih (Pro. 15:26)

 • Ponosnog srca (Pro. 16:5)

 • Opravdavanje zlih (Pro. 17:15)

 • Osuđivanje pravednika (Pro. 17:15)

 • Ronioci, nepošteni utezi (Pro. 20:10, 23)

 • Ronioci, nepoštene mere (Pro. 20:10)

 • Odbijanje da čuje zakon (Pro. 28:9)

 • Molitve pobunjenika (Pro. 28:9)

 • Jedenje mesa od mirovnih prinosa trećeg dana (Lev. 7:18)

 • Neki istopolni činovi (Lev. 18:22; 20:13; Dt. 23:18) See 

 • Uzimanje ukrasa od idola kada su uništeni (Dt. 7:25-26)

 • Bilo koja idolopoklonička praksa (Dt. 12:31; 13:14; 17:4; 18:9; 20:18; 29:17)

 • Prinošenje nesavršene životinje Bogu na žrtvu (Dt. 17,1)

 • Svaki promet sa demonima (Dt. 18,7-12)

 • Nošenje odjeće suprotnog spola (Dt 22:5)

 • Dovođenje najma bludnice ili sodomita u Božju kuću (Dt. 23:18)

 • Ponovni brak bivših drugova (Dt. 24:1-4)

 • Varanje drugih (Dt. 25:13-16)

 • Pravljenje slika/idola (Dt. 27:15)

 • Amonski idoli (1. Kralj. 11:5)

 • Moabski idoli (1Kr 11:7; 2Kr 11:13)

 • Sidonski idoli (2. Kralj. 23:13)

 • Tamjan koji nude licemjeri (Iz 1,13)

 • Jesti nečiste stvari (Isa. 66:17)

 • Prinošenje ljudskih žrtava (Jer. 32:35)

 • Pljačka (Jezek 18:6-13)

 • Ubistvo (Jezek 18:6-13)

 • Preljub (Jezek 18:6-13)

 • Ugnjetavanje drugih, posebno siromašnih ili ranjivih (Ezek. 18: 6-13)

 • Nasilje (Jezek 18:6-13)

 • Kršenje zavjeta (Jezek 18:6-13)

 • Pozajmljivanje bratu uz kamatu (Jezek 18:6-13)

 • Ležanje sa ženom koja ima menstruaciju (Jezek 18:6-13)

 • Tvrdoća srca (Jezek 18:6-13)

 • Nepravda (Jezek 18:6-13)

 • Obožavanje anti-Hrista (Dan. 11:31; 12:11; Mt 24:15; 2. Th. 2:4; Otk. 13)

 • Incest (Lev. 19: 6-30)

 • Stvari koje čovjek visoko cijeni (Lk. 16:15)

 • Mnogi drugi grijesi naroda (Lev. 18:26-29; Ut. 18:9-12; 20:18; 29:17; 1. Kralj. 14:24; 21:2, 11; 23:24; 2 Ljet. 28:3; 33:2; 34:33; 36:14; Jezek 7: 3-20; 8: 6-17; 16: 2-58; 20: 4-30; Otk. 17: 4-5 )

bottom of page