top of page
God Is Watching and listening
1 Timothy 2:12 is the twelfth verse of the second chapter of the First Epistle to Timothy. It is often quoted using the King James Version translation: But I suffer not a woman to teach, nor to usurp authority over the man, but to be in silence.
The Lord sees everything you do

 

Bog Gleda i sluša

Odgovornost » Svako će za sebe dati račun Bogu

Jevrejima 9:27 I kao što je svaka osoba osuđena da jednom umre i nakon toga dolazi sud,

Jovan 3:13Niko nikada nije otišao u raj osim onoga koji je došao sa neba--Sin čovečiji. Dela 2:29 "Drugi Izraelci, mogu vam sa sigurnošću reći da je patrijarh David umro i da je pokopan, i da je njegov grob tu do danas. Matej 12:36-37 "Ali kažem vam da svaka nemarna reč koju ljudi izgovore, oni će dati račun za to na dan presude. "Jer po svojim riječima bit ćete opravdani, a po riječima svojim ćete biti osuđeni." Dela apostolska 17:30 „Zato je prevideo vremena neznanja, Bog sada objavljuje ljudima da se svi ljudi svuda pokaju, Rimljanima 14:12 Tako će svako od nas položiti račun Bogu za sebe.

Jakovljeva 4:17“Stoga, onome ko zna činiti dobro, a ne čini ga, to je grijeh.” Ezekiel 3:2 „Opet, kada se pravednik odvrati od svoje pravednosti i počini bezakonje, a ja mu postavim prepreku, on će umrijeti; pošto ga niste upozorili, umrijet će u svom grijehu i svojim pravednim djelima što je učinio neće se pamtiti, nego ću krv njegovu tražiti iz tvoje ruke. Psalam 32:8 Ja ću te poučiti i naučiti te putu kojim trebaš ići, savjetovat ću te sa svojim okom na tebi.

Psalam 33:18 Gle, oko je Gospodnje na onima koji ga se boje, na onima koji se nadaju milosti Njegovoj,  Psalam 34:15 Oči su Gospodnje uprte u pravednike i uši su otvorene za njihov plač. Mudre izreke 28:9 Bog mrzi molitve osobe koja ignoriše zakon. Izreke 15:2 Jezik mudrih govori znanje, a usta bezumnog izgovaraju ludost. 3 Oči su Gospodnje na svakom mjestu i promatraju zle i dobre. 4 Umirujući jezik je drvo života, a izopačen jezik sabija duh... Otkrivenje 20: I vidjeh mrtve, velike i male, kako stoje pred prijestolom, i knjige se otvoriše; i otvorena je druga knjiga, a to je knjiga života; i mrtvima se sudilo po onome što je zapisano u knjigama, prema djelima njihovim. Jevrejima 11:6 I bez vjere mu je nemoguće ugoditi, jer ko god se želi približiti Bogu, mora vjerovati da on postoji i da nagrađuje one koji ga traže.

bottom of page