top of page
Every time you look up and see the blue sky you are to remember to do the commandments and follow all Yehovah's instructions, as found in His Torah. For this is everyone’s purpose for our lives, your duty. Ecclesiastes 12:13
Colors
Gods most precious are is the warmth and love of a grandchild's heart

Boje

 

 

 

Svaki put kada pogledate gore i vidite plavo nebo, morate se sjetiti da izvršavate zapovijesti i slijedite sve Jehovine upute, kako se nalaze u Njegovoj Tori. Jer ovo je svačija svrha naših života, vaša dužnost. Propovjednik 12:13

 

Svaki put kada pogledate gore i vidite bijele oblake, morate se sjetiti da budete sveti baš kao što je On Svet, morate odbiti da griješite i ako to učinite, to je znak da ste ponovo rođeni i da ste primili Jehovin duh i da ste neće griješiti. To je ono što je Bogu ugodno.1 Petrova 1:16

 

Svaki put kada pogledate i vidite crveno nebo, ono bi trebalo da vas podseti da je Ješua dao svoju krv, da je bio tučen, ponižavan i mučen. I što je najgore od svega što ga je njegov otac napustio, napustio pred svijetom. On je ovo učinio za nas, mi treba da živimo kao što je On živio. 1. Jovanova 2:6 Nije jeo šunku, škampe ili feferone ili bilo koju hranu za koju je Bog rekao da je nečista. Rekao je da mu je to gadost, on je držao subotu u subotu, održavao je Božje praznike, tri su praznika potrebna za sve ljude. I održao je sve zapovijesti. Levitski zakonik 11. Crveno nebo ujutru treba da bude upozorenje, presuda je samo dah.

 

Svaki put kada pogledate gore i vidite izlazak ili zalazak sunca, treba da se setite Izreka 15:3, „Oči su Gospodnje na svakom mestu i gledaju zle i dobre.” Umiremo samo jednom, a onda nam se sudi. Hebrejima 9:27  

 

Bog je rekao ``Ove zapovijesti koje vam danas dajem neka budu u vašim srcima. 7 Ponavljajte ih iznova i iznova svojoj djeci. Razgovarajte o njima kada ste kod kuće i kada ste na putu, kada idete u krevet i kada ustajete. 8Vežite ih za ruke i nosite na čelu kao podsjetnike. 9 Napiši ih na dovratnike svoje kuće i na svoja vrata.” Ponovljeni zakoni 6-9

I ovako će sav Izrael biti spašen. Kao što Sveto pismo kaže: „Spasitelj će doći sa Siona i ukloniti svu zloću od potomaka Jakovljevih. Rimljanima 11:26

bottom of page