top of page

Oznaka 7
Ne postoji nešto kao što je nečista hrana!
 Nećete naći nikakvu definiciju šta je hrana u Novom zavetu, samo u knjizi Levitski zakoni, Božiji zakoni o hrani to nije obavezno,

Prevodioci su dodali (Rekavši ovo, Isus je proglasio svu hranu čistom.)

Šta prlja osobu

Jer iznutra, iz srca čovjeka, izlaze zle misli, taj oskrnavljen čovjek.

Potkrepljujuće činjenice

Dao je parabolu da je Ješua bio razočaran svojim učenicima jer nisu razumjeli.

 (Tako je proglasio svu hranu čistom.) Ovo je dodato u tekst, Da je rekao ovo bi pokazalo da nije mesija jer bi zgriješio, mesija je bio bez grijeha.

Ono Što Defilira

Fariseji i neki od učitelja zakona koji su došli iz Jerusalima okupili su se oko Isusa i vidio neke od njegovih učenika kako jedu hranu okaljanim, odnosno neopranim rukama. 3(Farizeji i svi Jevreji ne jedu ako ne operu svoje ruke svečano, držeći se tradicije starijih. Kada dođu sa pijace ne jedu osim ako se ne operu. I poštuju mnoge druge tradicije, kao što je pranje šolja, vrčeva i kotlova. a )

Zato su farizeji i učitelji zakona upitali Isusa: „Zašto tvoji učenici ne žive po predanju starijih umesto da jedu svoju hranu okaljanim rukama?“

On je odgovorio: “Isaija je bio u pravu kada je prorekao o vama licemjerima; kako piše:

“ 'Ovi ljudi me poštuju svojim usnama,

ali njihova srca su daleko od mene.

Uzalud me obožavaju;

njihova učenja su samo ljudska pravila.' b

Otpustio si Božje zapovesti i držiš se ljudskih tradicija.”

I nastavio je: „Imate dobar način da odbacite Božje zapovesti da biste posmatrali c svoje tradicije! 10 Jer Mojsije je rekao: 'Poštuj svog oca i majku' d i, 'Svako ko proklinje svog oca ili majku neka se pogubi.' e 11 Ali vi kažete da ako neko izjavi da je Corban ono što je moglo upotrijebiti za pomoć njihovom ocu ili majci (to jest, odan Bogu)— 12onda im više ne dozvoljavate da urade ništa za svog oca ili majku. 13 Tako poništavate Božju riječ svojom tradicijom koju ste predali. I radiš mnogo takvih stvari.”

14Isus je ponovo pozvao gomilu i rekao: „Slušajte me svi i razumite ovo. 15 Ništa izvan osobe ne može ih uprljati ulaskom u njih. Umjesto toga, ono što izlazi iz osobe je ono što je onečišćuje.” [16] f

17 Nakon što je napustio gomilu i ušao u kuću, njegovi učenici su ga pitali o ovoj prispodobi. 18Jesi li tako dosadan?” pitao. „Zar ne vidite da ništa što u osobu ulazi izvana ne može da je uprlja? 19 Jer to ne ide u njihovo srce, već u njihov stomak, a potom i van tela.” (Rekavši ovo, Isus je proglasio svu hranu čistom.)

bottom of page