top of page

Ono Što Defilira

Fariseji i neki od učitelja zakona koji su došli iz Jerusalima okupili su se oko Isusa i vidio neke od njegovih učenika kako jedu hranu okaljanim, odnosno neopranim rukama. 3(Farizeji i svi Jevreji ne jedu ako ne operu svoje ruke svečano, držeći se tradicije starijih. Kada dođu sa pijace ne jedu osim ako se ne operu. I poštuju mnoge druge tradicije, kao što je pranje šolja, vrčeva i kotlova. a )

Zato su farizeji i učitelji zakona upitali Isusa: „Zašto tvoji učenici ne žive po predanju starijih umesto da jedu svoju hranu okaljanim rukama?“

On je odgovorio: “Isaija je bio u pravu kada je prorekao o vama licemjerima; kako piše:

“ 'Ovi ljudi me poštuju svojim usnama,

ali njihova srca su daleko od mene.

Uzalud me obožavaju;

njihova učenja su samo ljudska pravila.' b

Otpustio si Božje zapovesti i držiš se ljudskih tradicija.”

I nastavio je: „Imate dobar način da odbacite Božje zapovesti da biste posmatrali c svoje tradicije! 10 Jer Mojsije je rekao: 'Poštuj svog oca i majku' d i, 'Svako ko proklinje svog oca ili majku neka se pogubi.' e 11 Ali vi kažete da ako neko izjavi da je Corban ono što je moglo upotrijebiti za pomoć njihovom ocu ili majci (to jest, odan Bogu)— 12onda im više ne dozvoljavate da urade ništa za svog oca ili majku. 13 Tako poništavate Božju riječ svojom tradicijom koju ste predali. I radiš mnogo takvih stvari.”

14Isus je ponovo pozvao gomilu i rekao: „Slušajte me svi i razumite ovo. 15 Ništa izvan osobe ne može ih uprljati ulaskom u njih. Umjesto toga, ono što izlazi iz osobe je ono što je onečišćuje.” [16] f

17 Nakon što je napustio gomilu i ušao u kuću, njegovi učenici su ga pitali o ovoj prispodobi. 18Jesi li tako dosadan?” pitao. „Zar ne vidite da ništa što u osobu ulazi izvana ne može da je uprlja? 19 Jer to ne ide u njihovo srce, već u njihov stomak, a potom i van tela.” (Rekavši ovo, Isus je proglasio svu hranu čistom.)

Mark 7
There is no such thing as unclean food!
 You will not find any definition of what is food in the new testament, only in the book of Leviticus, God's food laws it is not optional,

The translators added (In saying this, Jesus declared all foods clean.)

What Defiles a Person

For from within, out of the heart of man, come evil thoughts, that defiled man.

Supporting facts

He gave a parable that Yeshua was disappointed with His disciples for not understand.

 (Thus he declared all foods clean.) this was added to the text, If he said this it would have shown he was not the messiah because he would have sinned,the messiah was without sin.

bottom of page