top of page

Naš nebeski stan

1 Jer znamo da ako se uništi šator koji je naš zemaljski dom, imamo zgradu od Boga, kuću nerukotvorenu, vječnu na nebesima. 2 Jer u ovom šatoru uzdišemo, žudeći da obučemo svoje nebesko prebivalište, 3 ako se doista ne nađemo goli obuvši ga. 4 Jer, dok smo još u ovom šatoru, uzdišemo pod teretom – ne da bismo se razodjenuli, nego da bismo se dodatno obukli da ono što je smrtno može progutati život. 5 Onaj koji nas je pripremio za ovu stvar je Bog, koji nam je dao Duha kao garanciju.

6 Tako da smo uvijek hrabri. Znamo da smo, dok smo kod kuće u tijelu, daleko od Gospodina, 7 jer hodimo vjerom, a ne pogledom. 8Da, mi smo hrabri, i radije bismo bili daleko od tela i kod kuće sa Gospodom. 9 Dakle, bilo da smo kod kuće ili odsutni, cilj nam je da mu ugodimo. 10 Jer se svi moramo pojaviti pred sudom Hristovim, tako da svako primi ono što mu pripada za ono što je učinio u telu, bilo dobro ili zlo.

bottom of page