top of page
Christians are afraid to get close to Christ  He said I didnt come to bring peace but sword .

Ješua Niko ne želi da zna

Matej 10:34-39 Prečasni Bryn MacPhail

Kada bih vas danas zamolio da navedete neke karakteristike Ješue, šta biste nazvali? Kada biste nekome opisivali Ješuinu ličnost, koje biste pridjeve upotrijebili? Zamislite neke u svojoj glavi, a ja ću sa vama podijeliti prve koje su mi pale na pamet. Tri karakteristike koje su mi odmah pale na pamet bile su: NJEŽAN, OPRAŠTAN i VOLJEN. Pretpostavljam da većina vas misli o Ješui na sličan način.

Međutim, kada sam došao do kraja 10. poglavlja u Mateju, dobio sam sasvim drugačiji portret Ješue. Nakon čitanja ovog odeljka, malo ljudi, dok ne pročita ovaj poseban odeljak u Mateju, ne zna ovu stranu Ješue. I ako smo svjesni ove strane Ješue, često biramo da je zaboravimo. Nestrpljivi smo da čujemo kako Ješua voli svoje neprijatelje, oprašta prostitutkama, dira gubavce i hrani gladne, ali to je to.

 

Ješua kojeg vidimo u 10. poglavlju, stihovi 34-39 – ovaj Ješua, sasvim iskreno, je onaj koga niko ne želi da zna.

Ali ako bih preskočio ovaj dio, propustili biste bitnu stranu Ješue.Ješuina strana koja je ZAHTJEVNA. Ovde je Ješua, ono što biste mogli nazvati "brutalno pravolinijski". On ovde ništa ne zadržava."Ne mislite da sam došao donijeti mir na zemlju; nisam došao donijeti mir, nego mač" (r.34). Kakva šokantna izjava! Ješua "nije došao da donese mir, nego mač"? Zašto bi On rekao tako nešto?

Ono što Ješua ovdje radi je da ispravlja lažne pretpostavke o tome šta je bila misija jevrejskog Mesije. Prema Isaiji 9:5-7, Mesija je opisan kao "Knez mira". Tumači Hebrejskog pisma su to shvatili kao da će Mesija biti "Knez mira" NA ZEMLJI.To, međutim, nije bila Ješuina misija. Konačni cilj Jevanđelja bio je, i jeste, nije sklad na zemlji, već MIR S BOŽIM(Rimljanima 5:1).     _cc781905-5cde-3194-bb3b5b-136bad5cf58d_   _cc781905-5cde-3194-bb3b5b-1356. uspostaviti mir između Boga i čovečanstva (Rim. 5:1).

Poslat ću im veliku nevolju – POKAJTE SE i živite sve čega su se bojali. Kada sam nazvao, nisu mi odgovorili.    Kada sam govorio, nisu slušali. Oni su namerno zgrešili pred mojim očima     i izabrali da rade ono što znaju da prezirem.” Izaija 66: 4 Vidite, Gospod dolazi s vatrom,     i njegov brzi strelac kao čamac. On će donijeti kaznu bijesom svog gnjeva i plamenom vatrom svog vrućeg prijekora.16 Gospod će kazniti svijet ognjem i svojim mačem. On će suditi zemlji i mnogi će biti ubijeni od njega.17 „Oni koji se 'posvećuju' i 'očišćavaju' u svetom vrtu sa svojim idolom u sredini—gošćenje svinjetinom, pacovima i drugim odvratnim mesom — doći će do užasnog kraja“, kaže Gospod.Isaija 66:4 32 „Svakoga ko me javno prizna ovdje na zemlji, priznat ću i pred svojim Ocem na nebesima. 

 

 

33 Ali svakoga koji me se odrekne ovdje na zemlji, odreći ću se i ja pred svojim Ocem koji je na nebesima.34“Nemojte misliti da sam došao donijeti mir na zemlju!Nisam došao da donesem mir, nego mač. 35'Došao sam da postavim čovjeka protiv njegovog oca, kćer protiv njene majke i snahu protiv njene svekrve.  

 

Vaši neprijatelji će biti upravo u vašem domaćinstvu! 'l 37„Ako voliš svog oca ili majku više nego mene, nisi dostojan da budeš moj; ili ako voliš svog sina ili kćer više od mene, nisi dostojan da budeš moj.38 Ako odbijete uzeti svoj križ i slijedite me, niste dostojni da budete moji. 39Ako se držiš svog života, izgubit ćeš ga; ali ako daš svoj život za mene, naći ćeš ga. Matej 10:34-39 Uzmi svoj križ i slijedi Ješuu

Ako neko želi da ide za mnom, neka se odrekne sebe i uzme svoj krst i ide za mnom 24 Tada je Ješua rekao svojim učenicima: “. 25 Jer ko hoće da spase život svoj, izgubiće ga, a ko izgubi život svoj radi mene, naći će ga. 26 Jer kakva će korist čovjeku ako sav svijet dobije, a dušu svoju nanese? Ili šta će čovjek dati za svoju dušu? Matej 16:24

I svako ko veruje u Sina Božijeg ima život večni.Onaj ko ne posluša Sina nikada neće doživjeti vječni život, već ostaje pod Božjim ljutim sudom.” Jovan 3:

3I možemo biti sigurni da ga poznajemo ako poštujemo njegove zapovijesti. 4Ako neko tvrdi: „Ja poznajem Boga“, ali ne poštuje Božije zapovesti, ta osoba je lažov i ne živi u istini. 5 Ali oni koji slušaju Božje riječi istinski pokazuju koliko ga potpuno vole. Tako znamo da živimo u njemu. 6Oni koji kažu da žive u Bogu treba da žive svoje živote kao Ješua.1 Jovan 2:3   Držao je zakone o hrani iz Levitskog zakona, držao subotu, držao Jehovine praznike i držao se zapovesti. Zašto ne slijedimo jedini savršen primjer koji postoji? „Nemojte pogrešno shvatiti zašto sam došao. Nisam došao da ukinem Mojsijev zakon ili spise proroka. Ne, došao sam da ostvarim njihovu svrhu. 8 Jer zaista vam kažem dok nebo i zemlja ne prođu, ni jedna jota, ni jedan potez pera neće nestati iz Zakona dok se sve ne ostvari._cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_

 

 

   _cc781905-5cde-3194-bb3b-1356bad.

We are ro worship God in Spirit and truth , Whats does easter bunny or Santa claus have to do with God?
Read your Bible if you really Love God sho It?
Which Jesus will you follow?
bottom of page