top of page
Some Christians suggest that having God’s grace means we’re free to continue in sin and we won’t be judged for it. And it is only found in the New Testament, but what does the
8 For it is by grace you have been saved, through faith—and this is not from yourselves, it is the gift of God— 9 not by works so that no one can boast.

Faith and Deeds

14 What good is it, my brothers and sisters, if someone claims to have faith but has no deeds? Can such faith save them? 15 Suppose a brother or a sister is without clothes and daily food. 16 If one of you says to them, “Go in peace; keep warm and well fed,” but does nothing about their physical needs, what good is it? 17 In the same way, faith by itself, if it is not accompanied by action, is dead.

18 But someone will say, “You have faith; I have deeds.”

Show me your faith without deeds, and I will show you my faith by my deeds. 19 You believe that there is one God. Good! Even the demons believe that—and shudder.

20 You foolish person, do you want evidence that faith without deeds is useless

Faith is the connecting power into the spiritual realm, which links us with God and makes Him become a tangible reality to the sense perceptions of a person. Faith is the basic ingredient to begin a relationship with God.

Ovo je Grace  

 

Neki kršćani sugeriraju da imati Božju milost znači da smo slobodni da nastavimo u grijehu i da nećemo biti osuđeni zbog toga. I nalazi se samo u Novom zavjetu, ali šta znači

Novi zavjet kaže?” Da li ste ikada čuli da je neko rekao da je Stari zavet bio pod zakonom, ali da smo posle krsta mi pod milošću? Pa, šta to znači? 

 

Šta je milost? Razmislite šta za vas znači milost. Hajde sada da ispitamo neke novozavetne spise.”

 

Živjeti po Duhu

 

…17Jer tijelo žudi za onim što je protivno Duhu, a Duh za onim što je protivno tijelu. Oni su suprotstavljeni jedno drugom, tako da ne radite ono što želite. …18 Ali ako ste vođeni Duhom, niste pod zakonom.  Galatima 5:18

 Acts 5:1-10 Ali čovjek po imenu Ananija, sa svojom ženom Safirom, prodao je dio imovine i uz znanje svoje žene zadržao je za sebe dio prihoda i donio samo dio toga i položio pred noge apostola. Ali Petar je rekao: „Ananija, zašto ti je Sotona ispunio srce da lažeš Svetom Duhu i da zadržiš za sebe dio prihoda zemlje? Iako je ostao neprodat, zar nije ostao vaš? I nakon što je prodat, zar vam nije bio na raspolaganju? Zašto si ovo delo umislio u svoje srce? Nisi lagao čovjeka nego Boga.” Kada je Ananija čuo ove riječi, pao je i izdahnuo. I veliki strah obuze sve koji su čuli za to. Mladići su ustali, zamotali ga i iznijeli i sahranili. Nakon pauze od oko tri sata, ušla je njegova žena, ne znajući šta se dogodilo. A Petar joj reče: Reci mi da li si prodala zemlju za toliko. A ona je rekla: "Da, za toliko." Ali Petar joj reče: „Kako to da ste se dogovorili da kušate Duha Gospodnjeg? Evo, pred vratima su noge onih koji su sahranili tvog muža, i oni će te iznijeti.” Odmah je pala do njegovih nogu i izdahnula. Kada su mladići ušli, našli su je mrtvu, iznijeli su je i sahranili pored njenog muža.

 Wow! Ananija i Safira su lagali crkvu u vezi novca od prodate imovine. Petar je tada rekao da nisu lagali čovjeka nego Duha Svetoga, a onda su ubijeni! Stvarno? Smrtvljen?!? Je li to milost?

 James 5:9 Ne gunđajte jedni na druge, braćo, da vam se ne sudi; gle, sudija stoji na vratima. "Ne gunđajte jedni na druge, inače ćete biti osuđeni"? Da li to zvuči kao milost? Mora biti, jer to je ono u čemu smo… zar ne?  

Galatima 1:9 Kao što smo ranije rekli, sada opet kažem: Ako vam ko propovijeda evanđelje suprotno od onoga što ste primili, neka je proklet. Biti proklet je li milost?” Hebrejima 10:26-31 Jer ako nastavimo griješiti namjerno nakon što smo primili spoznaju istine, više ne ostaje žrtva za grijehe, nego strahovito očekivanje suda i bijes vatre koji će progutati protivnike. Svako ko je poništio Mojsijev zakon umire bez milosti na osnovu iskaza dva ili tri svjedoka. Što mislite, koliko će goru kaznu zaslužiti onaj koji je zgazio Sina Božjeg, i oskrnavio krv saveza kojim je posvećen, i razljutio Duha milosti? Jer znamo onoga koji je rekao: “Osveta je moja; Ja ću se odužiti.” I opet: "Gospod će suditi svom narodu." Strašno je pasti u ruke živog Boga. Vau. Vjernici, koji su namjerno neposlušni, biće uništeni sa protivnicima Božijim? Da li vam to zvuči kao milost? Mora biti, jer to je ono ispod čega smo. Dakle, šta je milost? To je veliko pitanje. Možda je bolje pitanje šta nije milost? Blagodat NIJE dozvola za grijeh, niti je dozvola za previđanje grijeha.  

Rimljanima 6:1-2 Šta ćemo onda reći? Hoćemo li ostati u grijehu da bi se milost obilala?

 Nikako! Kako mi koji smo umrli grijehu i dalje možemo živjeti u njemu? 1. Korinćanima 5:1-5 Zaista se izvještava da među vama postoji seksualni nemoral, i to one vrste koja se ne toleriše čak ni među neznabošcima, jer čovjek ima ženu svog oca. A ti si arogantan! Zar ne biste radije tugovali? Neka se iz vas ukloni onaj koji je to učinio. Jer iako sam odsutan tijelom, prisutan sam duhom; i kao prisutan, već sam izrekao osudu onome ko je tako nešto uradio. Kada se okupite u ime Gospoda Ješue [njegovo hebrejsko ime je Ješua] i moj duh bude prisutan, sa snagom našeg Gospoda Ješue [Ješue], treba da predate ovog čoveka Sotoni radi uništenja tela, da bi njegov duh bio spašen u dan Gospodnji. Vau. Uklonjeni iz njihove sredine i čak predani Sotoni. Da li vam to zvuči kao milost? Mora biti, jer su pod tim bili, zar ne? 

Psalam 103 Davidov psalam.

1 Sve što sam ja neka hvali Gospoda; Svim svojim srcem hvaliću njegovo sveto ime. 2 Sve što sam ja neka hvali JEHOVU; da nikad ne zaboravim dobre stvari koje čini za mene. 3 On oprašta sve moje grijehe i liječi sve moje bolesti. 4 On me otkupljuje od smrti i kruniše me ljubavlju i nježnim milosrđem. 5 Ispunjava moj život dobrim stvarima. Moja mladost je obnovljena kao orla!  Jehova daje pravednost i pravdu svima prema kojima se postupa nepravedno. 7 Svoj karakter je otkrio Mojsiju, a svoja djela izraelskom narodu.8 Jehova je samilostan i milosrdan, spor na ljutnju i ispunjen nepresušnom ljubavlju.

9 Neće nas stalno optuživati, , niti će zauvijek ostati ljut.10 On nas ne kažnjava za sve naše grijehe, ne postupa grubo prema nama, kao što zaslužujemo.

11 Jer njegova nepogrešiva ljubav prema onima koji ga se boje velika je kao visina nebesa nad zemljom.12 On je udaljio naše grijehe od nas koliko je istok od zapada.13 Jehova je kao otac svojoj djeci nježan i saosećajan prema onima koji ga se boje.14 Jer on zna koliko smo slabi;  seća se da smo samo prah.15 Naši dani na zemlji su kao trava; poput poljskog cvijeća, cvjetamo i umiremo.16 Duva vjetar, a nas nema – kao da nikada nismo bili ovdje.

17 Ali ljubav Jehova ostaje zauvijek s onima koji ga se boje. Njegovo spasenje se proteže na djecu djece18    onih koji su vjerni njegovom savezu, onima koji su poslušni njegovim zapovijedima!

 

Rimljanima 2:13 „Jer oni koji slušaju zakon nisu pravedni u očima Jehove, nego će oni koji vrše zakon biti opravdani“

1. Jovanova 3:4 Onaj koji kaže: Poznajem ga, a zapovesti njegove ne drži, lažac je, i istine nema u njemu.

 

Propovjednik 12:14 Čujmo zaključak cijele stvari: Bojte se Boga i držite zapovijesti njegove, jer je to sva ljudska dužnost.

1. Jovanova 3:4 Svako ko čini greh čini i bezakonje. Zaista, grijeh je bezakonje. Psalam 19:7 Zakon (Tora) Jehovin je savršen, obnavlja dušu;

Svjedočanstvo GOSPODNJE je sigurno, čineći mudrim jednostavne

Psalms 19:8 Prave su naredbe Gospodnje, vesele srce; Zapovijed je Gospodnja čista, prosvjetljuje oči. Proverbs 10:8 Ispravne su odredbe Gospodnje, vesele srce; Zapovijed je Gospodnja čista, prosvjetljuje oči. 1. Timoteju 1:8 Sada znamo da je Zakon dobar, ako ga neko koristi zakonito

1 Blago onima čiji su putevi besprijekorni, koji hode po zakonu Jehove Ezekiel 36:26-27 Dat ću vam novo srce i ubacit ću u vas novi duh; Uklonit ću od tebe tvoje kameno srce i dati ti srce od mesa. I ja ću staviti svoj Duh u vas i pokrenuti vas da slijedite moje uredbe i pazite da se držite mojih zakona.

Jeremija 31:33 Ali ovo je savez koji ću sklopiti s domom Izrailjevim nakon onih dana, (Jehova) govori Jahve: Stavit ću svoj zakon u njihove misli i zapisati ga na njihova srca; i ja ću biti njihov Bog, a oni će biti moj narod.

 

 

 

Ako nastavite da plešete sa đavolom, nećete ići kući da živite sa Bogom.

bottom of page