top of page

Rese i Tzitzit   

 

 

Brojevi 15:38 – „Govori sinovima Izrailjevim: Reci im da prave rese na uglovima svoje haljine kroz svoje generacije, i da stave plavi konac u rese na uglovima.

 

  1. - „I imaćeš kiću, da možeš gledati u nju i pamtiti sve zapovesti JEHOVINE i vršiti ih, i da [smiješ] ne slijediti bludnost kojoj su tvoje srce i tvoje oči sklone,

 

  1. - "i da se sećate i vršite sve Moje zapovesti i da budete sveti za svog Elohima.

Dakle, to je zapovest. To je ono što nam je rečeno da poštujemo. A većina ljudi čak ni ne shvata da ova zapovest uopšte postoji u Svetom pismu. Ali to je tamo.

 

 

 

Sada neki ljudi vjeruju da je ova posebna zapovijest sada povučena ili ukinuta ili ukinuta; ne moramo to više činiti jer sada imamo Svetog Duha da nas podsjeća na zapovijesti i ne treba nam niz konce da nas podsjeća na zapovijesti. Ali pogledajmo na trenutak njihovo obrazloženje. Ješua je rekao:

 

Jovan 14:26 – „Ali Pomoćnik, Duh Sveti, koga će Otac poslati u moje ime, on će vas naučiti svemu i prisjetit će vam se svega što sam vam rekao. Tako vjeruju oni koji gledaju ovo kao ukinuto, da je Sveti Duh sada ono što nam je Jehova dao da zapamtimo stvari koje nam je rečeno da radimo. Ali moramo biti oprezni kada koristimo ljudsko rasuđivanje kako bismo izbrisali ili ukinuli Jehovine zapovijesti. budite veoma oprezni u vezi toga.

Samo zato što je Sveti Duh u stanju da nam se prisjeti Jehovine Riječi ne znači da više uopće nećemo imati nikakve podsjetnike na Jehovinu Riječ i da Sveti Duh zamjenjuje sve. Jer istina je da imamo sve vrste podsjetnika u Svetom pismu.

"Speak to the children of Israel: Tell them to make tassels on the corners of their garments throughout their generations, and to put a blue thread in the tassels of the corners.    - "And you shall have the tassel, that you may look upon it and remember all the commandments of YEHOVAH and do them, and that you [may] not follow the harlotry to which your own heart and your own eyes are inclined,
bottom of page