top of page

What does the tzitzit symbolize?

Each tassel has eight threads (when doubled over) and five sets of knots, totaling 13. The sum of all numbers is 613, traditionally the number of commandments in the Torah. This reflects the concept that donning a garment with tzitzit reminds its wearer of all Torah commandments, as specified in Numbers 15:39.

"Speak to the children of Israel: Tell them to make tassels on the corners of their garments throughout their generations, and to put a blue thread in the tassels of the corners.    - "And you shall have the tassel, that you may look upon it and remember all the commandments of YEHOVAH and do them, and that you [may] not follow the harlotry to which your own heart and your own eyes are inclined,
 "and that you may remember and do all My commandments and be holy for your Elohim.  So that is the commandment. That is what we are told to obey. And most people do not even realize that this commandment even exists in the Scripture. But it is there

Rese i Tzitzit   

 

 

Brojevi 15:38 – „Govori sinovima Izrailjevim: Reci im da prave rese na uglovima svoje haljine kroz svoje generacije, i da stave plavi konac u rese na uglovima.

 

  1. - „I imaćeš kiću, da možeš gledati u nju i pamtiti sve zapovesti JEHOVINE i vršiti ih, i da [smiješ] ne slijediti bludnost kojoj su tvoje srce i tvoje oči sklone,

 

  1. - "i da se sećate i vršite sve Moje zapovesti i da budete sveti za svog Elohima.

Dakle, to je zapovest. To je ono što nam je rečeno da poštujemo. A većina ljudi čak ni ne shvata da ova zapovest uopšte postoji u Svetom pismu. Ali to je tamo.

 

 

 

Sada neki ljudi vjeruju da je ova posebna zapovijest sada povučena ili ukinuta ili ukinuta; ne moramo to više činiti jer sada imamo Svetog Duha da nas podsjeća na zapovijesti i ne treba nam niz konce da nas podsjeća na zapovijesti. Ali pogledajmo na trenutak njihovo obrazloženje. Ješua je rekao:

 

Jovan 14:26 – „Ali Pomoćnik, Duh Sveti, koga će Otac poslati u moje ime, on će vas naučiti svemu i prisjetit će vam se svega što sam vam rekao. Tako vjeruju oni koji gledaju ovo kao ukinuto, da je Sveti Duh sada ono što nam je Jehova dao da zapamtimo stvari koje nam je rečeno da radimo. Ali moramo biti oprezni kada koristimo ljudsko rasuđivanje kako bismo izbrisali ili ukinuli Jehovine zapovijesti. budite veoma oprezni u vezi toga.

Samo zato što je Sveti Duh u stanju da nam se prisjeti Jehovine Riječi ne znači da više uopće nećemo imati nikakve podsjetnike na Jehovinu Riječ i da Sveti Duh zamjenjuje sve. Jer istina je da imamo sve vrste podsjetnika u Svetom pismu.

bottom of page