top of page
Great White Throne Judgment comes with a curse of eternal death. Make no mistake! God will allow you to defy and disobey Him. He will allow you to follow the crowd and the traditions of men. He will allow you to sin. (He also says there is a day of reckoning coming. As you sow, so shall you reap!) Y
 And I saw a new heaven and a new earth: for the first heaven and the first earth was passed away; and there was no more sea.2 And I John saw the holy city, new Jerusalem, coming down from God out of heaven, prepared as a bride adorned for her husband
 Record of deeds  The fruits of repentance are visible actions - often called "works" - that show that a person has indeed changed.

Presuda Velikog bijelog prijestolja dolazi s kletvom vječne smrti. Ne griješite! Bože

će vam omogućiti da mu prkosite i ne poslušate ga. On će vam omogućiti da slijedite gomilu i tradiciju muškaraca. On će ti dozvoliti da grešiš. (Takođe kaže da dolazi dan obračuna. Kako seješ, tako ćeš i požnjeti!) Ješua je bio živa Božja Riječ u Lici, a Biblija je pisana Riječ Božja. I biće nam suđeno, zauvek po ovim rečima! Ne treba ih shvatiti olako ili zanemariti. Kada je Sud Velikog bijelog prijestolja? Na kraju milenijuma nakon bitke kod Goga i Magoga, odigrava se veliko drugo vaskrsenje.

REV.20:5 Ali ostali mrtvi nisu ponovo živjeli dok se ne završi hiljadu godina.

 • Otkrivenje 20:7-9 I kada istekne hiljadu godina, Sotona će biti pušten iz svoje tamnice, 8 I izaći će da prevari narode koji su na četiri strane zemlje, Goga i Magoga, da ih sakupi zajedno da se bore broj koji je kao pijesak morski.9 I popeše se na širinu zemlje, i opkoliše logor svetih i ljubljeni grad; i oganj siđe od Boga s neba i progutao ih.

 

Sud Velikog Bijelog Prijestolja je za ostale mrtve, sve mrtve svih uzrasta koji nismo spašeni, pa stoga nisu vaskrsli prilikom Hristovog Drugog dolaska i nisu se pojavili na Sudištu Hristovom. Uključuje sve one koji su proživjeli 1000-godišnji milenijum, a ipak su slijedili Đavola na njegovom kraju i potom uništeni u bici kod Goga i Magoga. Svi ljudi koji su ikada živjeli, ako nisu spašeni, bez obzira da li su bili dobri ili loši u svojim zemaljskim životima, morat će stajati na ovom Velikom Bijelom Tronu Sudu Božijem.

Kome se sudi na Velikom bijelom prijestolju?

Ova presuda je za sve mrtve, male i velike, uključujući sve one koji su živjeli kroz milenijum, a ipak su slijedili Đavola i potom uništeni na kraju nje u bici kod Goga i Magoga.

Jovan 3:4 Svako ko čini greh čini i bezakonje. Zaista, grijeh je bezakonje. 5 Ali vi znate da se Krist pojavio da uzme grijehe, i u Njemu nema grijeha. 6 Niko ko ostane u Njemu ne nastavlja griješiti. Niko ko nastavi da griješi nije Ga vidio niti poznao. 7 Dječice neka vas niko ne zavara: Pravedan je onaj koji čini pravdu, kao što je pravedan i Krist. 8 Onaj koji čini grijeh je od đavola, jer đavo griješi od samog početka. Zbog toga je otkriven Sin Božji, da uništi djela đavola.9 Svako rođen od Boga odbija da čini grijeh, jer Božje sjeme prebiva u njemu; ne može nastaviti griješiti, jer je rođen od Boga. 10 Po ovome se mogu razlikovati djeca Božja i djeca đavola: Tko ne čini pravdu, nije od Boga, niti je tko ne voli brata svoga. ● Otkrivenje 13: 16 On čini da svi, i mali i veliki, bogati i siromašni, slobodni i robovi, prime žig na svoju desnu ruku ili na čelo, 17 i da niko ne smije kupiti ili prodati osim onoga koji ima žig imena zvijeri, ili broja njenog imena.18 Ovdje je mudrost. Ko ima razum neka izračuna broj zvijeri, jer je to broj čovjeka: njegov broj je 666.

 • Otkrivenje 14:9 I treći anđeo pođe za njima govoreći jakim glasom: Ako se ko pokloni zvijeri i njenom liku, i primi žig njegov na čelo ili u ruku, 10 on će piti vino gnev Božji, koji se bez mešavine izliva u čašu njegovog gneva; i on će biti mučen ognjem i sumporom u prisustvu svetih anđela iu prisustvu Jagnjeta:11 I dim njihove muke diže se u vijeke vjekova; i nemaju odmora ni danju ni noću, koji se klanjaju. zvijer i njen lik, i svakoga ko primi žig imena njegova.

 • Matej 13:42 „Kao što se korov počupa i spali u ognju, tako će biti na kraju veka. 41 Sin Čovječji će poslati svoje anđele, i oni će iskorijeniti iz njegovog kraljevstva sve što uzrokuje grijeh i sve koji čine zlo. 42 Bacit će ih u užarenu peć, gdje će biti plač i škrgut zuba. 43 Tada će pravednici zasjati kao sunce u kraljevstvu svog Oca.

Ko ima uši neka čuje.

 • Hebrejima 10:26-27 Jer ako nastavimo griješiti namjerno nakon što smo primili spoznaju istine, više ne ostaje žrtva za grijehe, nego strahovito očekivanje suda i bijes vatre koji će progutati protivnike. Sljedeći stihovi objašnjavaju da postoji drugo vaskrsenje gdje će svi mrtvi imati vaskrsnu smrt i sud će uslijediti. Presuda Velikog bijelog prijestolja. Otkrivenje 20:11 I vidjeh veliko bijelo prijestolje i onoga koji sjedi na njemu, od čijeg lica pobjegoše zemlja i nebo; i za njih nije bilo mesta. 12 I vidio sam mrtve, male i velike, kako stoje pred Jahvom; i knjige se otvoriše; i otvori se druga knjiga, koja je knjiga života; i mrtvima se sudi po onome što je u knjigama napisano, prema djelima svojim. 13 I more je dalo mrtve koji su bili u njemu; i smrt i pakao predadoše mrtve koji su bili u njima; i svakom im je suđeno prema djelima svojim. 14 I smrt i pakao bačeni su u ognjeno jezero. Ovo je druga smrt. 15 I koji se ne nađe zapisan u knjizi života, bačen je u ognjeno jezero.

 

Cijelo čovječanstvo je “pod zakonom” sve dok ne stupi u savez kroz vjeru u Mesiju i ne primi spasenje po milosti kroz tu vjeru.

Biti “pod zakonom” znači pod kaznom zakona, a to je smrt. Ovo se takođe naziva Zakonom greha i smrti (Rimljanima 8:2). Pavle kaže malo ranije u Rimljanima da je plata za grijeh smrt (Rimljanima 6:23).       _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_     

 

       _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_      Yahweh

 

      _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_ Zapisnik o aktima 

Plodovi pokajanja su vidljive radnje - koje se često nazivaju "djelima" - koje pokazuju da se osoba zaista promijenila.

 

 • Rimljanima 7:7 Pa, da li onda sugerišem da je Božji zakon grešan? Naravno da ne! Zapravo, zakon mi je pokazao moj grijeh. Nikada ne bih znao da je žudnja pogrešna da zakon nije rekao: "Ne smiješ poželeti."

 • 1. Jovanova 3:4 Svaki koji griješi čini i bezakonje; greh je bezakonje.

 

Svako djelo je zapisano u knjizi, prema Otkrivenju 20:12. Ovi svjedoci su razlog zašto će svaka usta biti zatvorena, ili zaustavljena, pred našim Stvoriteljem; naš grijeh je utvrđen. Kao što možda znate, prema Tori, potrebno je 2 do 3 svjedoka da se utvrdi stvar i osudi nekoga na smrt. Ali jeste li shvatili da to uključuje i našu vlastitu krivicu prema Ocu? Deuteronomy 19:15 (ESV) Jedan svjedok neće biti dovoljan protiv osobe za bilo koji zločin ili za bilo kakvu nepravdu u vezi s bilo kojim djelom koje je počinio. Optužba se utvrđuje samo na osnovu iskaza dva ili tri svjedoka.

 

 • Znamo da su potrebna dva svjedoka da bi se utvrdila naša krivica. Nastavljamo. Rimljanima 3:19-20 Sada znamo da što god zakon kaže, to govori onima koji su pod zakonom, da se svaka usta začepe, i da cijeli svijet bude odgovoran Bogu. Jer djelima zakona nijedan čovjek neće biti opravdan u njegovim očima, jer kroz zakon dolazi spoznaja grijeha.

 

 • Pitanje na koje se prvo mora odgovoriti je ko su oni koji su “pod zakonom”?

Radi vremena jednostavno ćemo reći da je cijelo čovječanstvo “pod zakonom” sve dok ne uđu u savez kroz vjeru u Mesiju i ne dobiju spasenje po milosti kroz tu vjeru.

 

 • Ovo također uključuje Sveto pismo gdje nam je Jehova rekao da će nam poslati Mesiju kroz koji će spasenje biti omogućeno. Posvećeni smo toj istini, a zatim živimo svoje živote kao da je to istina pokazujući, ili dokaz onoga za šta vjerujemo da je istina. Činiti to je vježbanje naše vjere u Riječ; kroz tu vjeru i po milosti Jehovi, možemo primiti spasenje.

 

 • Nakon što imamo tu vjeru, nakon što shvatimo da zaslužujemo smrt i da nam je potrebno iskupljujuće djelo Mesije i pretvorimo našu vjeru u djelovanje (naša poslušnost), više nismo pod prokletstvom (zakon grijeha i smrti).

 

 • Prije nego što smo imali vjeru u Mesiju, bili smo pod zakonom grijeha i smrti (prokletstvo), ali nakon vjere više nismo pod zakonom grijeha i smrti.

 

 • Otkrivenje 20:11-15 Tada sam vidio veliki bijeli prijesto i onoga koji je sjedio na njemu. Od njegovog prisustva zemlja i nebo su pobjegli, i za njih se nije našlo mjesto. I vidjeh mrtve, velike i male, kako stoje pred prijestoljem, i knjige se otvoriše. Zatim je otvorena druga knjiga, a to je knjiga života. A mrtvima se sudilo po onome što je napisano u knjigama, prema onome što su učinili. I more je dalo mrtve koji su bili u njemu, Smrt i Had su dali mrtve koji su bili u njima, i njima je suđeno, svakom od njih, prema onome što su učinili. Tada su Smrt i Had bačeni u ognjeno jezero. Ovo je druga smrt, ognjeno jezero i ako se nečije ime nije našlo zapisano u knjizi života, bačen je u ognjeno jezero. (119 ministarstava)

 

Jeste li vidjeli to? Sva naša djela su zabilježena u knjigama; te knjige su drugi svjedok. Međutim, kada jednom imamo vjeru u Mesiju, otkrivamo da više nismo pod kaznom zakona jer je On platio tu kaznu. Ipak, kako je to moguće? Još uvijek postoje dva svjedoka, pa zar ne bismo i dalje zaslužili vječnu smrt? Odgovor na to pitanje nalazimo kada pogledamo Kološanima 2:13-14. Kološanima 2,13-14 A vas, koji ste bili mrtvi u svojim prijestupima i neobrezanju vašeg tijela, Bog je oživio zajedno s njim, oprostivši nam sve naše prijestupe, poništivši zapis o dugu koji je stajao protiv nas svojim zakonskim zahtjevima . Ovo je ostavio po strani, prikovavši ga na krst. Stih 13 potvrđuje da smo bili mrtvi u svojim grijesima, ali kroz Mesiju su naši grijesi oprošteni. Dakle...šta se dešava kada su naši gresi oprošteni? Poništen je “evidencija duga koji je stajao protiv nas”. Platio ga je Mesija i prikovan za drvo. Gdje je upisana evidencija ovog duga? To je zapisano u knjizi u kojoj su upisana sva naša djela, drugi svjedok koji potvrđuje našu krivicu. Kada se ta evidencija duga plati, briše se iz naše evidencije; i sada smo besprekorni. Sada postoji samo jedan svjedok! Ne možemo biti ubijeni samo sa jednim svjedokom! Sada imamo večni život! Mesija je platio kaznu i tako uništio račun o našim prijestupima, tako da se oni više ne mogu smatrati nama!

 

 • Razlog zašto vjera u Mesiju djeluje nije zato što je zakon uklonjen od nas kao što neki vjeruju da uči 2. poslanica Kološanima. Spasenje djeluje unutar granica ili parametara koje je utvrdila Tora jer je uklonjen drugi svjedok koji je trebao da nas osudi na vječnu smrt. Jehova ne djeluje izvan svog vlastitog zakona; ako jeste, kako onda možemo vjerovati da bismo trebali ili čak možemo biti nazvani pravednima.

 

 • Naš Stvoritelj je neverovatan, savršen, pravedan, pravedan i dobar. On nam daje uputstva koja detaljno opisuju kako On želi da živimo kao odvojeni ljudi. Kao dobar otac, kada prekršimo pravila, postoji kazna za to; i to je ozbiljno. Ipak, budući da On toliko voli svoj narod, čak je obezbijedio način unutar svojih vlastitih pravila da možemo biti iskupljeni od te kazne.

 

 • Njegov zakon je zaista savršen; u njemu se nalazi sva Njegova opskrba za nas

 

 • Deuteronomy 19:15 „Ne smijete osuditi nikoga za zločin na osnovu iskaza samo jednog svjedoka. Činjenice slučaja moraju biti utvrđene iskazom dva ili tri svjedoka.

 

 • Galatima 3:24-26 Dakle, zakon je bio naš čuvar sve do Hristovog dolaska, da bismo bili opravdani verom. Ali sada kada je vjera došla, mi više nismo pod skrbnikom, jer u Kristu Isusu (Mesiji Ješui) svi ste sinovi Božji, kroz vjeru. “Zakon grijeha i smrti” nas prati ili dovodi do Krista ukazujući da smo u ropstvu/pod prokletstvom. Sve dok nas "zakon grijeha i smrti" ne nauči da smo prokleti i u ropstvu, možemo doći do Mesije u vjeri kao našem Spasitelju. Bez tog znanja ne bismo imali razloga da dođemo k Njemu.

 1. Dakle, potrebno nam je "prokletstvo zakona" ili "zakon grijeha i smrti" da nas nauči da smo u ropstvu (pod grijehom - Rimljanima 3:20) kako bi nas "otpratio" do Mesije.

 2. To je da nas nauči da imamo vjeru i povjerenje u Njegovu savršenu milost kao savršeno prakticiranje Riječi koja je postala tijelom koja je za nas postala prokletstvo na tom drvetu. Galatima 3:25 Ali sada kada je vera došla, mi više nismo pod starateljem.

 3. Sada je vrijeme da se vratimo na tu definiciju vjere. Dio vjere je vjerovanje da je ono što nam Riječ govori istina. Riječ, koja uključuje Toru ili Božji zakon, nam pokazuje da zaslužujemo smrt jer smo zgriješili i da Otac ima način da se spasimo od te smrti?

 4. Taj put je kroz vjeru u Mesiju, Riječ. Drugim riječima, način na koji možemo biti spašeni je vjerovati da smo zgriješili i da zaslužujemo smrt zato što Riječ tako kaže. Vjerujemo da je ono što nam je Otac rekao istina, da bismo bili pravedni, moramo slijediti Njegovu Riječ, a onda to činimo.

 5. Ovo također uključuje Sveto pismo gdje nam je Jehova rekao da će nam poslati Mesiju kroz koji će spasenje biti omogućeno. Posvećeni smo toj istini, a zatim živimo svoje živote kao da je to istina pokazujući, ili dokaz onoga za šta vjerujemo da je istina. Činiti to je vježbanje naše vjere u Riječ; kroz tu vjeru i po milosti Jehovi, možemo primiti spasenje.

 6. Nakon što imamo tu vjeru, nakon što shvatimo da zaslužujemo smrt i da nam je potrebno iskupljujuće djelo Mesije i pretvorimo našu vjeru u djelovanje (naša poslušnost), više nismo pod prokletstvom (zakon grijeha i smrti).

 7. Prije nego što smo imali vjeru u Mesiju, bili smo pod zakonom grijeha i smrti (prokletstvo), ali nakon vjere više nismo pod zakonom grijeha i smrti. Zakon grijeha i smrti je učitelj, čuvar. Opet, za detaljniju raspravu o toj temi, pogledajte naša učenja

 8. “Tutor više nije potreban jer više nismo “pod zakonom” (grijeha i smrti).

 9. Kada dođemo u vjeru, imamo razumijevanje da je Mesija platio kaznu zakona umjesto nas. Počinjete li uviđati kako sve ovo funkcionira zajedno? Tora je data da nam definiše šta je greh, postoji kazna za greh, a to je smrt. Niko ne može biti ubijen osim ako nema dva svjedoka. Sam Jehova je jedan od svjedoka. Ali šta je drugo?

 

 • Otkrivenje 21:1 I vidjeh novo nebo i novu zemlju; jer prvo nebo i prva zemlja prođoše; i nije više bilo mora.2 I ja, Jovan, vidjeh sveti grad, novi Jerusalim, kako silazi od Boga s neba, pripremljen kao nevjesta ukrašena za svog muža 3 I čuh veliki glas s neba kako govori: Evo, Šator Božji je s ljudima, i on će stanovati s njima, i oni će biti njegov narod, i sam Bog će biti s njima, i biti njihov Bog. 4 I Bog će obrisati sve suze s njihovih očiju; i više neće biti smrti, ni tuge, ni plača, ni bola, jer ono što je ranije prošlo.

 • Izaija 65:17 „Evo, stvoriću nova nebesa i novu zemlju.

neće se pamtiti, niti će im pasti na pamet

Big Title

bottom of page