top of page

 

Ješua govori o budućnosti.Nema tajnog zanosa! 

 

 (Ne postoji tajni zanos; kršćani se uče da je toliko tajan da se ne nalazi u bibliji. Ovo ushićenje je samo za kršćane, Jevreji će biti ostavljeni da prođu kroz nevolju .) 

   Matej 24:

Jednom kada ste na putu spasenja, nakalemljeni ste u Izrael, vi ste duhovni Jevrejin. Ne, pravi Jevrej je onaj čije je srce pravo sa Bogom. I pravo obrezivanje nije samo poštivanje slova zakona; radije, to je promjena srca koju je proizveo Duh. A osoba promijenjenog srca traži pohvalu od Boga, a ne od ljudi. Rimljanima 2:29 Koji znak će signalizirati vaš povratak i smak svijeta?

 1. Početak tuge.

 2. Kada vidite 'gnusnost pustoši',

 3. „Onda neka bježe u planine oni koji su u Judeji.

 4. Pesah

 5. Sukkot

 6. Greater egzodus

 7. Tada će te predati nevoljama i ubiti, 

 8.  Jer tada će biti velike nevolje

 9.  Jer će lažni Hristovi i lažni proroci ustati i pokazati velika znamenja i čuda
  prevariti,

 10. Ali ko istraje do kraja, biće spašen.

 11. “Odmah nakon nevolje tih dana sunce će pomračiti, a mjesec neće dati svoju svjetlost; zvijezde će pasti s neba, i sile nebeske će se poljuljati. 30 Tada će se znak Sina Čovječjega pojaviti na nebu,

 12. Gnev Božiji

  

 

Isus predviđa uništenje hrama

24 Tada je Isus izašao i otišao iz hrama, a njegovi učenici su pristupili da mu pokažu građevine hrama. 2 A Isus im reče: „Zar ne vidite sve ovo? Zaista, kažem vam, neće ostati kamen na kamenu, koji se neće baciti.”

Znakovi vremena i kraj vijeka

3 Dok je sjedio na Maslinskoj gori, učenici su Mu pristupili nasamo govoreći: „Reci nam, kada će to biti? I koji će biti znak Tvoga dolaska i svršetka vijeka?”

4 A Isus im odgovori i reče im: „Čuvajte se da vas neko ne prevari. 5 Jer mnogi će doći u moje ime govoreći: 'Ja sam Krist', i mnoge će prevariti. 6 I čut ćete za ratove i glasine o ratovima. Gledajte da se ne uznemiravate; za [a]sve se ove stvari moraju dogoditi, ali kraj još nije. 7 Jer će narod ustati protiv naroda i kraljevstvo protiv kraljevstva. I biće gladi, [b]pošasti i zemljotresi na raznim mjestima. 8 Sve su to početak žalosti.

9 “Tada će vas predati nevolji i ubiti, i svi narodi će vas mrzeti zbog imena moga. 10 I tada će se mnogi uvrijediti, izdavati jedni druge i mrzeće jedni druge. 11 Tada će ustati mnogi lažni proroci i prevariti mnoge. 12 I pošto će se bezakonje umnožiti, ljubav mnogih će se ohladiti. 13 Ali ko istraje do kraja, biće spašen. 14 I ovo će evanđelje o kraljevstvu biti propovijedano po cijelom svijetu kao svjedočanstvo svim narodima, i tada će doći kraj.

Velika nevolja

15 „Stoga, kada vidite 'gnusnost pustoši', o kojoj govori prorok Danilo, kako stoji na svetom mjestu” (ko čita, neka razumije), 16onda neka bježe u planine oni koji su u Judeji.17 Tko je na krovu, neka ne silazi da išta iznese iz svoje kuće. 18 A onaj ko je u polju neka se ne vraća da uzme svoju odjeću. 19 Ali teško onima koji su trudni i onima koji doje u te dane! 20 I molite se da vaš bijeg ne bude zimi ili subotom. 21 Jer tada će biti velike nevolje kakve nije bilo od postanka svijeta do ovoga vremena, niti će ih ikada biti. 22 I ako se ti dani ne skrate, nijedno tijelo ne bi bilo spašeno; ali za [c]za ime izabranih, ti dani će se skratiti.

23 „Onda ako vam neko kaže: 'Gle, evo Krista!' ili 'Tamo!' ne vjerujte. 24 Jer će lažni Kristi i lažni proroci ustati i pokazati velike znakove i čudesa da prevare, ako je moguće, čak i izabrane. 25 Vidite, rekao sam vam unaprijed.

26 Zato ako vam kažu: 'Gle, on je u pustinji!' ne izlazi; ili 'Vidi, On je u unutrašnjim sobama!' ne vjerujte. 27 Jer kao što munja dolazi od istoka i bljesne prema zapadu, tako će biti i dolazak Sina Čovječjega. 28 Jer gdje god je leš, tamo će se i orlovi sakupiti.

Dolazak Sina Čovječjeg

29“Odmah nakon nevolje tih dana sunce će pomračiti, a mjesec neće dati svoju svjetlost; zvijezde će pasti s neba, i sile nebeske će se poljuljati. 30Tada će se znak Sina Čovječjega pojaviti na nebu,i tada će zaplakati sva plemena na zemlji, i vidjet će Sina Čovječjega gdje dolazi na oblacima nebeskim sa silom i velikom slavom. 31 I poslat će svoje anđele uz jak zvuk trube, i oni će okupiti Njegove [d]izabrani od četiri vjetra, od jednog do drugog kraja neba.

Parabola o smokvinom drvetu

32 „Sada naučite ovu prispodobu od smokve: Kad njena grana već omekša i pušta lišće, znate da je ljeto blizu. 33 Tako i vi, kada vidite sve ove stvari, znajte da [e]to je blizu — pred vratima! 34 Zaista, kažem vam, ovaj naraštaj nikako neće proći dok se sve ovo ne dogodi. 35 Nebo i zemlja će proći, ali Moje riječi nikako neće proći.

Niko ne zna ni dan ni sat

36 „Ali o tom danu i času niko ne zna, čak ni anđeli [f]nebo, ali samo Moj Otac. 37 Ali kao što su bili Noini dani, tako će biti i dolazak Sina Čovječjega. 38 Jer kao što su u danima prije potopa jeli i pili, ženili se i udavali, sve do dana kada je Noa ušao u arku, 39 i nisu znali dok nije došao potop i sve ih odnio, tako će i dolazak Sina Čovječjega. 40 Tada će dva čovjeka biti u polju: jedan će biti uzet, a drugi ostavljen. 41 Dvije žene će mljeti u mlinu: jednu će uzeti, a drugu ostaviti. 42 Pazite, dakle, jer ne znate šta [g]čas dolazi vaš Gospodar. 43 Ali ovo znajte, da je gospodar kuće znao šta [h]čas bi lopov došao, gledao bi i ne bi dozvolio da mu se provali u kuću. 44 Zato i vi budite spremni, jer Sin Čovječji dolazi u čas koji ne očekujete.

Vjerni sluga i zli sluga

45 „Ko je dakle vjerni i mudri sluga, koga je gospodar postavio za gospodara nad svojim domom, da im daje hranu [i]u pravoj sezoni? 46 Blago onom sluzi koga će njegov gospodar kad dođe, naći da to čini. 47 Zaista, kažem vam da će ga postaviti za vladara nad svim svojim dobrima. 48 Ali ako taj zli sluga u svom srcu kaže: 'Moj gospodar kasni [j]njegov dolazak,' 49 i počne da tuče svoje drugove, i da jede i pije s pijanicama, 50 doći će gospodar tog sluge na dan kada ga ne traži i u čas za koji nije svjestan od, 51 i prepoloviće ga i odrediti mu svoj dio sa licemjerima. Biće plač i škrgut zuba.

The Man of Lawlessness

2 Concerning the coming of our Lord Jesus Christ and our being gathered to him, we ask you, brothers and sisters, 2 not to become easily unsettled or alarmed by the teaching allegedly from us—whether by a prophecy or by word of mouth or by letter—asserting that the day of the Lord has already come. 3 Don’t let anyone deceive you in any way, for that day will not come until the rebellion occurs and the man of lawlessness is revealed,  the man doomed to destruction. 4 He will oppose and will exalt himself over everything that is called God or is worshiped, so that he sets himself up in God’s temple, proclaiming himself to be God.

The Coming of the Lord

13 But we do not want you to be uninformed, brothers, about those who are asleep, that you may not grieve as others do who have no hope. 14 For since we believe that Jesus died and rose again, even so, through Jesus, God will bring with him those who have fallen asleep. 15 For this we declare to you by a word from the Lord,d that we who are alive, who are left until the coming of the Lord, will not precede those who have fallen asleep. 16 For the Lord himself will descend from heaven with a cry of command, with the voice of an archangel, and with the sound of the trumpet of God. And the dead in Christ will rise first. 17Then we who are alive, who are left, will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so

in a moment, in the twinkling of an eye,
at the last trumpet; for the trumpet will sound, and the dead will be raised imperishable, and we will be changed.1 Corinthians 15:52 At the last Trumpets the Seventh trumpet. on the east of Trumpets

Matthew 24:1–51

Jesus Foretells Destruction of the Temple

24 Jesus left the temple and was going away when his disciples came to point out to him the buildings of the temple. 2 But he answered them, “You see all these, do you not? Truly, I say to you, there will not be left here one stone upon another that will not be thrown down.”

Signs of the End of the Age

3 As he sat on the Mount of Olives, the disciples came to him privately, saying, “Tell us, when will these things be, and what will be the sign of your coming and of the end of the age?” 4 And Jesus answered them, a“See that no one leads you astray. 5 For many will come in my name, saying, ‘I am the Christ,’ and they will lead many astray. 6 And you will hear of wars and rumors of wars. See that you dare not be alarmed, for this must take place, but the end is not yet. 7 For nation will rise against nation, and kingdom against kingdom, and there will be famines and earthquakes in various places. 8 All these are but the beginning of the birth pains.

9 “Then they will deliver you up to tribulation and put you to death, and you will be hated by all nations for my name’s sake. 10 And then many will fall away1 and betray one another and hate one another. 11 And many false prophets will arise and lead many astray. 12 And because lawlessness will be increased, the love of many will grow cold. 13 But the one who endures to the end will be saved. 14 And this gospel of the kingdom

15 “So when you see the abomination of desolation spoken of by the prophet Daniel, standing in the holy place (let the reader understand), 16 then let those who are in Judea flee to the mountains. 17 Let the one who is on the housetop not go down to take what is in his house, 18 and let the one who is in the field not turn back to take his cloak. 19 And balas for women who are pregnant and for those who are nursing infants in those days! 20 Pray that your flight may not be in winter or on a Sabbath. 21 For then there will be great tribulation, such as has not been from the beginning of the world until now, no, and never will be. 22 And if those days had not been cut short, no human being would be saved. But for the sake of the elect, those days will be cut short. 23 then if anyone says to you, ‘Look, here is the Christ!’ or ‘There he is!’ do not believe it. 24 For false Christs and false prophets will arise and perform great signs and wonders, so as to lead astray, if possible, even the elect. 25 See, I have told you beforehand. 26 So, if they say to you, ‘Look, he is in the wilderness,’ do not go out. If they say, ‘Look, he is in the inner rooms,’ do not believe it. 27 For as the lightning comes from the east and shines as far as the west, so will be the coming of the Son of Man. 28 Wherever the corpse is, there the vultures will gather.
 

The Coming of the Son of Man

29 “Immediately after the tribulation of those days the sun will be darkened, and the moon will not give its light, and the stars will fall from heaven, and the powers of the heavens will be shaken. 30 Then will appear in heaven the sign of the Son of Man, and then tall the tribes of the earth will mourn, and they will see the Son of Man coming on the clouds of heaven with power and great glory. 31 And we will send out his angels with a loud trumpet call, and they will gather his elect from the four winds, from one end of heaven to the other.
 

The Man of Lawlessness

2 Concerning the coming of our Lord Jesus Christ and our being gathered to him, we ask you, brothers and sisters, 2 not to become easily unsettled or alarmed by the teaching allegedly from us—whether by a prophecy or by word of mouth or by letter—asserting that the day of the Lord has already come. 3 Don’t let anyone deceive you in any way, for that day will not come until the rebellion occurs and the man of lawlessness is revealed,  the man doomed to destruction. 4 He will oppose and will exalt himself over everything that is called God or is worshiped, so that he sets himself up in God’s temple, proclaiming himself to be God.

“Immediately after the tribulation of those days the sun will be darkened, and the moon will not give its light; the stars will fall from heaven, and the powers of the heavens will be shaken. 30 Then the sign of the Son of Man will appear in heaven, and then all the tribes of the earth will mourn, and they will see the Son of Man coming on the clouds of heaven with power and great glory. 31 And He will send His angels with a great sound of a trumpet, and they will gather together His [d]elect from the four winds, from one end of heaven to the other.
bottom of page