top of page

Jevrejima 8:8-12

8 Jer on im nalazi zamjerku kada kaže:[a]

„Evo, dolaze dani, govori Gospod,
  kada ću uspostaviti novi savez sa domom Izraelovim
   i sa Judinom kućom,
9 ne kao savez koji sam sklopio s njihovim ocima
   na dan kada sam ih uzeo za ruku da ih izvedem iz egipatske zemlje.
Jer oni nisu ostali u mom savezu,
   i tako nisam pokazao nikakvu brigu za njih, izjavljuje Gospod.
10Jer ovo je savez koji ću sklopiti s domom Izraelovim
   nakon tih dana, izjavljuje Gospod:
Staviću svoje zakone u njihove umove,
   i upiši ih na njihova srca,
i ja ću biti njihov Bog,
   i oni će biti moji ljudi.
11I neka ne poučavaju, svaki svog bližnjeg
   i svaki brata svoga govoreći: 'Poznajte Gospoda,'
jer će me svi poznavati
,
   od najmanjeg do najvećeg.
12 Jer ću biti milostiv prema njihovim bezakonjima,
   i neću se više sjećati njihovih grijeha.”

One in Christ          Gentiles Grafted In
…12 zapamtite da ste u to vrijeme bili odvojeni od Krista, otuđeni od zajednice Izraela,i stranci u zavjetima obećanja,bez nade i bez Boga u svetu. 13 But sad in Kriste Yeshua ti SZO jednom bili daleko su doneti blizu kroz the krv Hrista. 14 Jer On sam je naš mir, koji je napravio dvoje i srušio zid razdjelnice neprijateljstva…


 

Jeremija 31:31-34
„Evo, dolaze dani“, govori Gospod, „kada ću sklopiti novi savez s domom Izraelovim i s kućom Judinom,ne kao savez koji sam sklopio s njihovim očevima onog dana kad sam ih uzeo za ruku da ih izvedem iz zemlje egipatske, Moj savez koji su prekršili, iako sam im bio muž,” govori Gospod. „Ali ovo je savez koji ću sklopiti s domom Izrailjevim nakon onih dana“, govori Gospod,“Stavit ću svoj zakon u njih i na njihova srca, napisaću ga, i biću njihov Bog, a oni će biti Moj
ljudi

 

bottom of page